BRÜCKENDORFER RUMBA IN IDC WORLD CHAMPIONSHIPS

May 2014


       BRÜCKENDORFER RUMBA IN IDC WORLD CHAMPIONSHIPS

May 2013


       ABCD COMPETITION

June 2012


       BRÜCKENDORFER KASTRA IN IDC WORLD CHAMPIONSHIPS

May 2012


       BRÜCKENDORFER MEETING

August 2011


       BRÜCKENDORFER MEETING

July 2010


       BRÜCKENDORFER MEETING

August 2009


       FINNISH DOBERMANN CHAMPIONSHIPS 2008

September 7, 2008


       BRÜCKENDORFER MEETING

July 2008


       IDC WORLD CHAMPIONSHIPS 2008 IN AUSTRIA

May 2008


       BRÜCKENDORFER MEETING

September 2007


      

HOLIDAY PHOTOS:

Masai Mara National Reserve, Kenya (30.11.-1.12.2007)

Lake Nakuru National Park, Kenya (2.12.2007)

Lake Naivasha, Kenya (3.12.2007)

Nairobi, Kenya (3.-6.12.2007)

Praslin island, Seychelles (6.-14.12.2007)